Co się robi na studiach MBA?

Co się robi na studiach MBA?

Tajemniczo brzmiący skrót MBA pochodzi on od angielskich słów Masters in Business Administration. Studia i szkolenia MBA są przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć stanowiska kierownicze w świecie biznesu. Co się robi na takich studiach i czego można się nauczyć?

Czym jest MBA?

Studia Menedżerskie MBA to intensywne, niestacjonarne studia II stopnia w zakresie zarządzania. Absolwenci studiów otrzymują dyplomy magistra zarządzania uczelni, na której studiowali oraz międzynarodowe certyfikaty MBA, które są sygnowane przez cztery uczelnie partnerskie. Tego typu studia są prowadzone na wielu uniwersytetach, a tytuł jest honorowany na całym świecie. Program takich studiów jest prowadzony na jednym z polskich uniwersytetów od 1993 roku w formie Executive MBA i kilka razy został zaliczony do klasy profesjonalnej w ratingu programów MBA. Są to studia podyplomowe wymagające dużego wysiłku, gdyż są odpowiedzią na wymogi stawiane menedżerom najwyższego szczebla. Studia MBA dzieli się na: podstawowe, executives (dla zawodowych menedżerów), global executives (dla menedżerów pracujących w instytucjach międzynarodowych) oraz tematyczne, czyli skierowane do kadry menedżerskiej o określonej specjalizacji.

Czego nauczymy się na studiach MBA?

Program studiów jest opracowany tak, by zajęciom teoretycznym towarzyszyły warsztaty. Słuchacze poznają tajniki różnych dziedzin zarządzania, na przykład: księgowość i finanse, marketing, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie projektem, prawo, informatykę, zarządzanie zasobami ludzkimi itd. Tego typu studia przygotowują do kariery w świecie biznesu, zwłaszcza kadry menedżerów wysokiego i średniego szczebla dla przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych oraz dla instytucji niezarobkowych.

Jak się dostać na studia MBA?

Przyszli studenci MBA są przyjmowani na podstawie aplikacji, testów i rozmowy kwalifikacyjnej.

Preferowani są kandydaci, którzy ukończyli studia magisterskie na przynajmniej na jednym kierunku. W Polsce przyjmowane są osoby bez doświadczenia zawodowego, ale lepiej być biegłym w marketingu, by znać tajniki tego zawodu. Podczas rekrutacji komisja przeprowadza z kandydatem rozmowę, podczas której jest on pytany o osiągnięcia, cele i motywacje. Ważną częścią rekrutacji jest test kwalifikacyjny , a jego dobry wynik świadczy o tym, iż kandydat ma potrzebne w czasie studiów umiejętności w myśleniu analitycznym czy zdolności werbalne.

Studia MBA nie są tanie i z pewnością zajmują sporo czasu, ale to opłacalna inwestycja, gdyż zarobki absolwentów są zazwyczaj bardzo wysokie. O dobrych specjalistów pracodawcy starają się, proponując im wysokie uposażenie.

Dodaj komentarz