Rodzaje błędów w e-deklaracjach

Rodzaje błędów w e-deklaracjach

 

 

Od kilku lat istnieje możliwość rozliczania się z urzędem skarbowym za pomocą systemu e-deklaracji. Wraz ze wzrostem podmiotów gospodarczych rozliczających się w ten sposób pojawiły się liczne błędy i problemy nie koniecznie zrozumiałe dla przeciętnego obywatela.

Błąd błędowi nie równy

Wzrost użytkowników korzystających z systemu e-deklaracji, czy to osób fizycznych, czy firm rozliczających się z urzędem skarbowym, spowodowało wzrost ilości pojawiających się błędów, niekoniecznie wynikających ze złego wypisania e-dokumentu. Częstymi powtarzającymi się błędami przy wysyłaniu e-deklaracji są dokumenty z niepoprawnym podpisem elektronicznym. Wynikają one z niezgodności standardu użytego podpisy, urzędy wymagają tylko typu XAdES lub PKCS#7 lub z błędów w strukturze dokumentu uniemożliwiającego odczytanie podpisu.

Kolejnym i dość często pojawiającym się błędem jest wysyłanie e-dokument z nieważnym certyfikatem. Certyfikat jest potrzebny do złożenia e-podpisu, jeżeli minął termin ważności nie będziemy wstanie tego dokonać. Należy zweryfikować e-podpis i przedłużyć certyfikat. Podobnym problemem przy składaniu e-deklaracji jest odwołany certyfikat. Oznacza to, że nasz certyfikat potrzebny do złożenia e-podpisu został umieszczony na liście odwołanych lub zawieszonych certyfikatów. Należy zweryfikować e-podpis i certyfikat jeżeli tego nie zrobimy nasza e-deklaracja nie zostanie przyjęta. Często pojawiającym się błędem jest informacja, że nasz e-dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego weryfikacje przez system. W tym przypadku jesteśmy zmuszeni do kolejnego przejrzenia e-dokumenty, bo system nawet nie podpowie gdzie może być błąd. Po sprawdzeniu musimy powtórzyć procedurę wysyłania e-dokumentu przez system e-deklaracji.

Certyfikat działa, a błędy i tak są

Istnieje rodzaj błędów, które dopiero po wstępnej weryfikacji przez system, są ujawniane. Są to najczęściej błędy natury ludzkiej wynikającej z naszego pośpiechu lub niewiedzy. Do częstych tego typu błędów jest ponowne wysyłanie e-deklaracji. W takim przypadku system informuje nas, że e-dokument o taki samym NIP-ie czy PESEL-u został już zarejestrowany. Weryfikacja negatywna często pojawia się w przypadkach wpisywania w e-dokument błędnych danych. Literówki w imieniu lub nazwisku, zły numer PESEL lub NIP, jak również błędny adres zameldowania i dacie urodzin. Każda literówka lub przestawiona cyfra powoduje odrzucenie e-deklaracji przez system. Dobrym sposobem na ustrzeżenie się przez tego typu błędami jest korzystanie z jednego programu, który w swoich strukturach na zapisane dane, których jesteśmy pewni, i podstawianie ich w odpowiednie rubryki przy wysyłaniu e-deklaracji.

Dodaj komentarz