Rachunkowość na studiach podyplomowych

Rachunkowość na studiach podyplomowych

Studia podyplomowe są odpowiedzią na potrzeby osób, które skończyły studia, ale chcą uzupełnić swoją wiedzę, zdobyć nowe umiejętności i poszerzyć horyzonty. Dają one szanse na szybkie i skuteczne uzyskanie koniecznego wykształcenia i wiedzy, a trwają krócej niż studia magisterskie. Wśród szerokiej oferty studiów podyplomowych, rachunkowość jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków.

Czym jest rachunkowość?

Rachunkowość definiuje się jako sformalizowany system zapisu zdarzeń gospodarczych w firmie, który umożliwia uzyskanie, przetwarzanie i prezentację informacji oraz podejmowanie decyzji. W skład rachunkowości wchodzi więc księgowość, która polega na ewidencjonowaniu wszystkich zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie. Rodzaj zapisu jest ściśle określony i unormowany przez prawo. Rejestracja zdarzeń gospodarczych pomaga kierownictwu firmy w określeniu, ile i czego  sprzedała, ile materiałów jej zostało itd. Informacje te są podstawą do tworzenia dalszego planu działania przedsiębiorstwa i podejmowanie decyzji. Osoba kończąca studia podyplomowe, rachunkowość będzie określać jako wiedzę potrzebną do codziennego prowadzenia biznesu. Będąc wyposażonym w tę wiedzę, przedsiębiorca wie, ile materiałów znajduje się w magazynie i ile powinien mu zapłacić kontrahent. Bez rachunkowości firma nie będzie poprawnie działać.

Rachunkowość bez tajemnic. Czego nauczymy się na studiach podyplomowych?

Na studiach podyplomowych rachunkowość przestanie być dla nas wiedzą tajemną. Nauczymy się więc, jak prowadzić księgi rachunkowe oraz udoskonalimy umiejętności wykorzystania rachunkowości i finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W programie studiów znajduje się także

wiedza na  temat sposobu opisu stanu majątkowego i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz zasady finansowania jego działalności bieżącej i rozwojowej. Wśród celów zajęć wymienia się także poznanie zasad analizy i oceny działalności przedsiębiorstwa i jej wykorzystania przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Przede wszystkim jednak absolwent studiów będzie wiedział, jak ewidencjonować i kalkulować koszty, sporządzać analizy i sprawozdania finansowe, co uczyni go doskonale przygotowanym do pracy w działach finansowych i księgowych różnych podmiotów gospodarczych. Będzie także mógł samodzielnie prowadzić biuro rachunkowe.

Studia podyplomowe rachunkowość są ważnym etapem w edukacji osób, które chcą prowadzić własne biura rachunkowe lub marzą o stanowisku dyrektora finansowego. Dają one bowiem słuchaczom szanse zdobycie umiejętności łączenia teorii z praktyką w zakresie rachunkowości, finansów, podatków i prawa.

 

 

Dodaj komentarz