Pełna księgowość – samemu czy na zlecenie?

Pełna księgowość – samemu czy na zlecenie?

Rozpoczynające działalność, przedsiębiorstwo musi zdecydować, czy jego księgowość w firmie poprowadzi biuro rachunkowe czy wewnętrzny dział kadr i płac, a w nim zatrudniona na etacie księgowa. Wybór ten jest trudny zwłaszcza dla właściciela młodej firmy, który jeszcze nie wie, czy sam poradzi sobie z prowadzeniem księgowości. Czy osoba na tzw. pełnej księgowości dadzą rade same poprowadzić księgowość?

Czym jest pełna księgowość? Jak prowadzić księgowość w firmie?

Przed założeniem własnej działalności trzeba się zastanowić, kto poprowadzi księgowość w firmie. Pełna księgowość to prowadzenie księgi rachunkowej, co jest skomplikowaną formą rejestrowania przychodów i rozchodów. Konieczne jest utworzenie odpowiedniej liczby właściwych kont, które dzieli się na analityczne i syntetyczne. Trzeba także prawidłowo ewidencjonować zdarzenia księgowe. W przypadku pełnej księgowości w księgach należy uwzględniać wszystkie ruchy finansowe, jakie mają miejsce w ramach prowadzonej działalności. Ustawa o rachunkowości nakazuje, by pełną księgowość prowadziły spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne. Warunkiem, po spełnieniu którego wymienione podmioty są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych jest osiągniecie w roku obrotowym przychodów netto w wartości wyższej niż 5 293 440 zł. Prowadzeniem księgowości w firmie, która ma duży obrót może zajmować się zewnętrzna firma, czyli biuro rachunkowo, ale może także zatrudnić księgową, która będzie pracownikiem firmy.

Po co prowadzi się pełną księgowość?

Zasadniczą rolą pełnej księgowości jest rejestrowanie właściwej kondycji finansowej danej firmy. Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy o podatku dochodowym podatnicy prowadzący księgi rachunkowe mają wyliczany dochód z działalności gospodarczej na podstawie tychże ksiąg po zmniejszeniu ich o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, które zostały wcześniej zaliczone w koszty uzyskanie przychodów.

Sekrety księgowości w firmie. Zalety posiadania własnej księgowej

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na zatrudnienie osoby, która prowadzi księgowość w firmie, twierdzą, że chcą mieć na miejscu kogoś odpowiedzialnego za wszystkie rozliczenia przedsiębiorstwa, kto w razie potrzeby szybko udzieli potrzebnej informacji oraz znajdzie dokumenty. Trzeba jednak pamiętać, że utrzymanie pracownika kosztuje, a gdy pełniąca tę funkcję osoba długotrwale zachoruje, firma może utracić stabilność. Osoba prowadząca małą działalność, której firma nie jest płatnikiem VAT, może korzystać z bezpłatnego programu księgowego. W przypadku dużych firm nie jest to rozwiązanie odpowiednie – oprogramowanie dla takich firm musi mieć wiele funkcji.

Prowadzenie pełnej księgowości jest skomplikowane, więc ten rodzaj ewidencji prowadzą podmioty, które zobowiązuje do tego ustawa. Pozostałe zaś wybierają księgi podatkowe czy ewidencje. Odpowiednie dbanie o jakość księgowości w firmie jest obowiązkiem przedsiębiorcy, który chce odnosić sukcesy zawodowe.

Dodaj komentarz