Pełna księgowość. Czym jest i czy każdy musi ją prowadzić?

Pełna księgowość. Czym jest i czy każdy musi ją prowadzić?

Pełna księgowość, czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych to obowiązek, który dotyczy szerokiej grupy podmiotów. Rejestrować przychody i koszty muszą nie tylko osoby prawne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjne), ale także osoby fizyczne. Różnica polega na tym, że nie dla wszystkich są one obowiązkowe.

Czym jest pełna księgowość?

Pełna księgowość to prowadzenie księgi rachunkowej, co jest skomplikowaną formą rejestrowania przychodów i rozchodów. Znacznie prostsza jest ewidencja przychodów i podatkowa księga przychodów i rozchodów. W ramach pełnej księgowości konieczne jest utworzenie odpowiedniej liczby właściwych kont, które rozróżnia się na analityczne i syntetyczne. Trzeba także prawidłowo ewidencjonować zdarzenia księgowe. W przypadku podmiotów podlegających ustawie o rachunkowości konieczne jest także sporządzanie sprawozdań finansowych na koniec każdego okresu sprawozdawczego. W księdze przychodów i rozchodów ujmowane są tylko przychody i koszty. W przypadku pełnej księgowości w księgach należy uwzględniać wszystkie ruchy finansowe, jakie mają miejsce w ramach prowadzonej działalności.

Po co prowadzi się pełną księgowość?

Zasadniczą rolą pełnej księgowości jest rejestrowanie właściwej kondycji finansowej danej firmy. Ewentualna funkcja podatkowa jest jedynie elementem dodatkowym nie stanowiącym o podstawowej funkcji ksiąg rachunkowych. Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy o podatku dochodowym podatnicy prowadzący księgi rachunkowe mają wyliczany dochód z działalności gospodarczej na podstawie tychże ksiąg po zmniejszeniu ich o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, które zostały wcześniej zaliczone w koszty uzyskanie przychodów. Księgi rachunkowe są odwzorowaniem w ramach kont księgowych rzeczywistej aktywności i kondycji finansowej danego podmiotu.

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Ustawa o rachunkowości nakazuje, by pełną księgowość prowadziły spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo akcyjne. Obowiązek ten ciąży także na oddziałach i przedstawicielstwach firm zagranicznych określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Ten rodzaj księgowości mogą wybrać także osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie oraz spółdzielnie. Warunkiem, po spełnieniu którego wymienione podmioty są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych jest osiągniecie w roku obrotowym przychodów netto w wartości wyższej niż 5 293 440 zł.

Prowadzenie pełnej księgowości jest skomplikowane, więc ten rodzaj ewidencji prowadzą podmioty, które zobowiązuje do tego ustawa. Pozostałe zaś wybierają księgi podatkowe czy ewidencje

Dodaj komentarz