Czym są dobre praktyki zarządzania procesami biznesowymi?

Czym są dobre praktyki zarządzania procesami biznesowymi?

Zarządzanie procesami biznesowymi powinno przebiegać zgodnie z założeniami business proces managment (BMP), czyli pod stałą kontrolą poprawności ich realizacji. Procesy biznesowe to stały element działań firmy, które powinny być szczegółowo planowane. Przysłowiowe trzymanie ręki na biznesowym pulsie, pozwala szybko reagować na zmiany. Jakie praktyki nazywa się dobrymi?

Czym jest zarządzanie procesami biznesowymi?

Zarządzanie procesami biznesowymi opiera się na założeniu, że podstawą sukcesu firmy jest sprawne nią zarządzanie oraz wprowadzanie rozwiązań podnoszących efektywność zarządzania. Wszystkie działania przedsiębiorstwa (wewnętrzne i zewnętrzne) postrzegane są w perspektywie procesów biznesowych. Jednostki organizacyjne firmy muszą, w sposób spójny i usystematyzowany, wspólnie pracować na sukces firmy.

Zarządzanie biznesowe
   

Na czym polega optymalizacja procesów wewnętrznych?

Optymalizacja polega na wyeliminowaniu zdublowanych zadań i działań, ograniczeniu lub całkowitym wyeliminowaniu przestojów, a także udoskonaleniu przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi działami. Celem współpracy pomiędzy wszystkimi pracownikami i jednostkami organizacyjnymi jest sprawniejsza realizacja zleceń klienta i lepsza odpowiedź na jego potrzeby. Zarządzanie procesami biznesowymi prowadzi do poprawy jakości pracy przedsiębiorstwa. Niezbędne jest ujednolicenie wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa oraz uruchomienie narzędzi koordynacji, pomiaru i oceny ich realizacji.

Jak dbać o sprawne zarządzanie procesami biznesowymi?

Podstawą dobrych praktyk zarządzania procesami biznesowymi jest troska o całkowitą spójność celów procesów, czyli strategicznych organizacji i celów personalnych uczestników procesów. Wszyscy pracownicy powinni znać raporty dotyczące wyników pomiarów procesów biznesowych. Ten rodzaj zarządzania jest skuteczny tylko wtedy, gdy wszyscy zatrudnieni wspólnie za niego odpowiadają i znają jego zasady. Konieczne jest więc prowadzenie przejrzystej dokumentacji procesowej. Najlepszym rozwiązaniem jest utworzenie działu zarządzania procesami, w którym pracownicy będą tworzyć niezbędną dokumentację. Aby proces biznesowy był właściwie zarządzany, musi być dokładnie opisany, mieć przypisanych wykonawców i dostosowane do niego kluczowe wskaźniki efektywności. Należy pamiętać także, iż największe ryzyko związane z wdrożeniem systemu BPM jest na pierwszym etapie projektu, przy analizie procesu, gdyż wtedy najłatwiej o błędy. Dobrze przeszkoleni pracownicy, którzy dobrze znają swoje obowiązki, są potrzebni na każdym etapie realizacji projektu.

Zarządzanie procesami biznesowymi zapewnia spójność przepływu informacji. Dzięki temu wszystkie działy w firmie mogą szybko dostosować sposób i tryb wykonywanej pracy dla osiągnięcia lepszych efektów.

Dodaj komentarz